Persondatapolitik

1. GENERELT

1.1. ADDICTION er en internetbaseret digital video-on-demand abonnementstjeneste, der giver brugeren adgang til ADDICTIONs hjemmeside, videoer og indhold på brugerens computer, mobiltelefon eller på brugerens tablet eller anden enhed (”Tjenesten”) i henhold til Brugervilkårene, denne Privatlivspolitik og eventuelle tillægsvilkår, der kan være gældende for brugerens brug af specifikke abonnementsordninger fra ADDICTION (”Vilkårene”). Tjenesten stilles til rå brugerenhed af ADDICTION A/S, med selskabsregistreringsnummer 40036040, (herefter ”ADDICTION” eller “vi”).

1.2. Nærværende privatlivspolitik forklarer ADDICTIONs praksis vedrørende indsamling, opbevaring, brug og videregivelse af bestemte oplysninger, herunder brugerens personoplysninger, når vi stiller Tjenesten til rådighed på brugerens enhed. Denne Privatlivspolitik vedrører også personer, som besøger vores hjemmeside. Formålet med privatlivspolitikken er at informere brugeren om vores behandling af brugerens personoplysninger og sikre brugeren, at brugerens personoplysninger behandles med respekt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, når brugeren benytter Tjenesten.

1.3. Brugeren kan altid føle sig tryg, når brugeren deler brugerens personoplysninger med ADDICTION. ADDICTION har truffet alle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at brugerens personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang eller videregivelse, brug, ændring, ødelæggelse og tab. Hvis brugeren ikke føler sig tryg ved indholdet i denne Privatlivspolitik, skal brugeren undlade at bruge Tjenesten.

2. DATAANSVARLIG FOR PERSONOPLYSNINGER

2.1. ADDICTION er dataansvarlige for behandlingen af brugerens personoplysninger, der håndteres af ADDICTION.  Brugeren er velkommen til at kontakte os, hvis brugeren vil have oplysninger om f.eks. integritet og beskyttelse af personoplysninger. Alle kan kontakte os via support@ADDICTION.dk 

3. HVORNÅR INDSAMLER ADDICTION PERSONOPLYSNINGER OG HVOR FRA?

3.1. ADDICTION indsamler personoplysninger om brugeren, når:

 •  brugeren opretter en konto hos ADDICTION og/eller benytter Tjenesten

 • brugeren bestiller en tillægsydelse eller et tillægsprodukt fra ADDICTION

 •  brugeren installerer og/eller bruger en applikation, der er inkluderet i Tjenesten med eller uden en underliggende abonnementsordning

 •  brugeren besøger hjemmesiden

 •  brugeren tilmelder brugeren som abonnent på ADDICTIONs nyhedsbrev

 •  brugeren sender en fejlmelding eller en melding om krænkende eller andet upassende materiale eller kontakter ADDICTIONs kundeservice i anden anledning

 • brugeren svarer på en undersøgelse, herunder bl.a. kundetilfredshedsundersøgelser eller markedsanalyser, eller brugeren besvarer henvendelser fra ADDICTION

3.2. ADDICTION indsamler endvidere oplysninger gennem vores egne eller tredjeparters cookies og lignende sporingsteknologier (herunder men ikke begrænset til beacons, tags og pixels) som kan spore brugerens aktiviteter og valg, dvs. når brugeren bruger Tjenesten eller besøger vores hjemmeside. Dette er f.eks. med henblik på at muliggøre login, huske brugerens foretrukne indstillinger, sende brugeren tilpasset markedsføring og måle om markedsføringen virker. Flere oplysninger om ADDICTIONs brug af cookies fås ved at læse ADDICTIONs cookie-politik, som kan findes på ADDICTIONs hjemmeside.

4. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER ADDICTION?

4.1. ADDICTION indsamler personoplysninger om brugeren, når brugeren opretter en konto hos ADDICTION eller kontakter ADDICTIONs kundeservice. De brugerstamoplysninger, ADDICTION indsamler, er f.eks. navn, stilling, virksomhed e-mailadresse, telefonnummer og brugerens betalingsoplysninger, såsom kreditkorttype og udløbsdato på pågældende kort. ADDICTION kan også indsamle oplysninger om fødselsdato, køn og yderligere kontaktoplysninger som f.eks.  brugeren bopælsadresse. ADDICTION kan desuden indsamle personoplysninger, brugeren giver om brugerens familie (herunder brugerens familiemedlemmers navne, e-mailadresser, fødselsdatoer og interesseområder). Hvis brugeren vælger at videregive sådanne personoplysninger, er brugeren ansvarlig for at sikre, at brugeren er berettiget til at afgive oplysningerne med personernes samtykke og brugeren bør også oplyse personerne om, at deres personoplysninger bliver behandlet.

4.2. Når  brugeren benytter Tjenesten eller ADDICTIONs tillægsydelser og -produkter, og når  brugeren besøger ADDICTIONs hjemmeside og applikation, er ADDICTION ligeledes berettiget til at indsamle oplysninger om brugeradfærd (såsom valg af titler og søgninger), visninger (såsom det viste indhold) og tekniske data (såsom unik platforms-ID, telefon- og platformversioner, enhedens IP-adresse, ADDICTION applikationsversion, sprogindstillinger, URL-oplysninger, password (krypteret), cookie-oplysninger og browser-type). Hvis brugeren ved brugerens tilmelding som kunde hos ADDICTION registrerede brugeren som fakturakunde, kan ADDICTION også være nødt til at indsamle og bearbejde nogle af de oplysninger, brugeren giver til ADDICTIONs udbyder af betalingstjenester, for at muliggøre faktureringen.

4.3. Hvis brugeren vælger at linke Tjenesten til Facebook eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, som styrer personoplysninger, er ADDICTION berettiget til at indsamle og bearbejde de personoplysninger, brugeren giver Facebook eller en anden tilsvarende tredjepart tilladelse til at dele med ADDICTION. ADDICTION opfordrer brugeren til at undersøge sådanne tredjeparters fremgangsmåde til behandling af personoplysninger.

4.4. Desuden kan ADDICTION indsamle og bearbejde de oplysninger, brugeren lægger ud i offentlige fora på ADDICTIONs hjemmeside eller giver til ADDICTION, når brugeren bruger ADDICTIONs hjemmeside, ADDICTIONs sider på tredjepartsplatforme som f.eks. applikationssites, sociale netværkssider, eller når brugeren linker brugerens profil på en tredjeparts websted eller platform til brugerens personlige konto.

4.5. ADDICTION kan også indsamle og behandle bestemte oplysninger vedrørende brugerens berettigelse til at bruge Tjenesten og brugerens valgte betalingsmåde. Da ADDICTION samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som opererer uafhængigt af andre i systemer, der er helt adskilt fra ADDICTION, vil ADDICTION imidlertid ikke opbevare eller indsamle fuldstændige betalingsoplysninger, f.eks. kreditkortnumre. ADDICTION opfordrer brugeren til at undersøge sådanne tredjepartsudbyderes fremgangsmåde til behandling af personoplysninger.

5. HVOR LÆNGE GEMMES OPLYSNINGERNE?

5.1. ADDICTION gemmer kun brugerens personoplysninger, så længe det er nødvendig af hensyn til formålet med behandlingen.

5.2. Det betyder, at personoplysninger, der indsamles og behandles til markedsføringsformål, opbevares, så længe brugeren er Abonnent, og slettes tolv (12) måneder, efter at abonnementet er ophørt, medmindre brugeren har givet ADDICTION dit frivillige samtykke til at fortsætte behandlingen af sådanne oplysninger.

5.3. For at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser, overvåge og dokumentere brugen af Gavekort og Gratis Prøveperioder og andre tillægstjenester, opbevarer vi de personoplysninger,  brugeren har givet ved tilmelding, så længe  brugeren er Abonnent, bruger af et Gavekort eller bruger af en Gratis Prøveperiode i en periode på fireogtyve (24) måneder regnet fra det tidspunkt, hvor dit abonnement,  brugeren brug af et Gavekort eller en Gratis Prøveperiode er ophørt, alt efter hvilket tidspunkt kommer sidst.

5.4. Vi vil beholde oplysninger om dit personlige ADDICTION videobibliotek, så længe brugeren er Abonnent og i en periode på fireogtyve (24) måneder derefter for at gøre oplevelsen lettere for brugeren, hvis brugeren skulle ønske at vende tilbage som Abonnent i pågældende periode.

5.5. Når brugeren kontakter ADDICTION med henblik på support eller af andre årsager, gemmer vi brugerens personoplysninger i fireogtyve (24) måneder efter vi har hjulpet brugeren med brugerens seneste supporthenvendelse (f.eks. problemer og anmodninger).

5.6. Brugerens personoplysninger bliver behandlet til analyseformål, mens brugeren er Abonnent og i fireogtyve (24) måneder derefter.

5.7. ADDICTION er berettiget til at opbevare personoplysninger i længere tid, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis der er behov for at fastslå, håndhæve eller forsvare rettigheder i en retssag.

6. HVOR OPBEVARES PERSONOPLYSNINGERNE?

6.1. Brugerens personoplysninger bliver opbevaret på servere placeret i det land, hvor kontraktparten (som defineret i Vilkårene) er etableret.

7. HVORFOR BEHANDLES PERSONOPLYSNINGER?

7.1. Der er flere grunde til, at ADDICTION behandler brugerens personoplysninger. ADDICTION behandler først og fremmest brugerens personoplysninger for at kunne administrere kundeforholdet med brugeren og for at opfylde sine juridiske forpligtelser.  Brugerens personoplysninger kan også blive behandlet i forbindelse med markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, virksomhedsovervågning samt forretnings- og metodeudvikling for ADDICTION, samt for at udvikle og tilpasse Tjenesten og dens funktioner.

7.2. Desuden behandler ADDICTION brugerens personoplysninger for at kunne levere bedre og mere personlige tilbud og tjenesteydelser. ADDICTION behandler også brugerens personoplysninger for at reducere risikoen for at sende brugeren irrelevant reklame og andre typer irrelevant markedsføring. Personoplysninger kan f.eks. behandles, forbindes, segmenteres og analyseres med henblik på, ved hjælp af målrettet markedsføring via e-mail, push-beskeder og reklame på tredjepartskanaler, at fremsende oplysninger, tilbud eller anbefalinger vedrørende ADDICTIONs eller dennes partneres produkter og tjenesteydelser, som er tilpasset brugerens præferencer og behov eller brugerens adfærd og livsstil. Oplysningerne kan også bruges som basis for målrettet markedsføring overfor målgrupper, der ligner ADDICTIONs eksisterende brugere. Denne kan f.eks. omfatte behandling af persondata med det formål at opbygge kundegrupper på tredjeparters platforme, såsom Facebook og Google. ADDICTION er endvidere berettiget til at analysere og kombinere de oplysninger om brugeren, som ADDICTION har adgang til via Tjenesten fra brugerens online-besøg eller andre dataregistre (f.eks. Facebook og lignende udbydere af sociale medier) til formål, der er anført i dette afsnit.

7.3. Ud over ovennævnte tilfælde behandler ADDICTION brugerens personoplysninger med henblik på at forebygge, opspore og efterforske eventuelle forbudte eller ulovlige aktiviteter, herunder svindel, og håndhæve vores Vilkår (f.eks. afgøre, om brugeren er berettiget til en Gratis Prøveperiode eller kan deltage i andre tilbuds- eller markedsføringskampagner).

8. HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF BRUGERENS OPLYSNINGER?

8.1. De fleste af de personoplysninger, som ADDICTION behandler, bliver behandlet, fordi dette er forudsætning for, at ADDICTION kan opfylde Vilkårene, dvs. for at ADDICTION er i stand til at levere og administrere Tjenesten og dens funktioner (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b). Dette er bl.a. tilfældet, når ADDICTION behandler brugerens kontaktoplysninger, f.eks.  brugerens e-mailadresse eller telefonnummer, og oplysninger fra udbyderen af betalingstjenester.

8.2. Nogle af de personoplysninger, som ADDICTION behandler, behandles på baggrund af en interesseafvejning, hvilket betyder, at ADDICTIONs berettigede interesse i at behandle oplysningerne vejer tungere end den virkning og risiko, behandlingen måtte have for brugerens integritet (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). Dette er bl.a. tilfældet, når ADDICTION behandler brugerens personoplysninger med henblik på at kunne yde support (f.eks. generelle anmodninger om support) eller til visse markedsføringsformål med undtagelse af direct marketing og når vi opbevarer oplysninger om brugerens ADDICTION videobibliotek.

8.3. Derudover bliver nogle oplysninger behandlet på grundlag af dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). Dette er tilfældet ved behandling af oplysninger, som ADDICTION får adgang til via brugerens Facebook-konto, og ved direkte markedsføring af ADDICTIONs eller ADDICTIONs samarbejdspartneres varer og tjenesteydelser. Hvis brugeren afgiver personoplysninger for andre personer, såsom familiemedlemmer, er brugeren ansvarlig for at sikre, at de samtykker til behandlingen af deres personoplysninger.

8.4. I det omfang behandlingen skal ske på grundlag af afgivet samtykke, er det frivilligt, om brugeren ønsker at give et sådant samtykke, og brugeren kan til enhver tid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke.

9. DATASIKKERHED OG DATAINTEGRITET

9.1 Det er afgørende for ADDICTION, at vi behandler brugerens personoplysninger med en høj grad af sikkerhed, integritet og fortrolighed. Vi har etableret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte brugerens personoplysninger mod uautoriseret videregivelse, brug og ændring, ødelæggelse og tab. Vi gennemgår løbende vores sikkerhedsprocedure for at vurdere behovet for at indføre yderligere foranstaltninger eller foretage tekniske opgraderinger af eksisterende procedure. Vær opmærksom på, at det på trods af vores bestræbelser er meget få sikkerhedsforanstaltninger, som er uigennemtrængelige, hvorfor vi beder brugeren om at kontakte os omgående, hvis brugeren skulle bemærke mistænkelig aktivitet i Tjenesten.

10. HVEM VIDEREGIVER ADDICTION BRUGERENS PERSONOPLYSNINGER TIL?

10.1. ADDICTION har ret til at videregive brugerens personoplysninger til tilknyttede virksomheder, dvs. selskaber i ADDICTION-koncernen, forretningspartnere, leverandører og andre tredjeparter med henblik på at opfylde aftalen med brugeren eller opfylde aftaler med ADDICTIONs leverandører og samarbejdspartnere eller på anden måde i henhold til de i denne Privatlivspolitik anførte formål. Dette kan være tilfældet, når vi giver oplysninger til f.eks.  brugerens bank for at bevise compliance og afklare misforståelser, osv.

10.2. ADDICTION kan også videregive brugerens personoplysninger til tredjemand med henblik på at kunne sende brugeren tilpasset reklame og markedsføringsmateriale og undgå at sende brugeren irrelevant reklame eller andre typer af irrelevant markedsføring, for at måle vores digitale markedsførings succes og gennemtrængningskraft og til andre markedsføringsformål. Det er tilfældet når ADDICTION anvender remarketing-funktioner og rapportering i Google Analytics om visninger, interesser og demografi, uploader målgrupper til f.eks. Facebook og Google og når vi oplyser vores samarbejdspartnere, såsom Facebook og Google, at et bestemt markedsføringsinitiativ genererede en ny specifik kunde eller et antal nye kunder.

10.3. ADDICTION må også videregive personoplysninger til virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne, f.eks. vores IT-leverandører, leverandører af kundeydelser og tilknyttede virksomheder. Hvis personoplysninger videregives til virksomheder, der behandler oplysninger på vegne af ADDICTION, skal ADDICTION indgå databehandleraftaler med disse parter for at opretholde et højt sikkerhedsniveau for brugerens personoplysninger.

10.4. Personoplysninger kan også om nødvendigt videregives for at leve op til lovkrav eller myndighedskrav, for at varetage ADDICTIONs retlige interesser eller for at opdage, forebygge eller være opmærksom på svindel og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

10.5. Som en international virksomhed kan vi opbevare brugerens personoplysninger i EU eller EØS eller i andre områder. Når brugerens personoplysninger overføres mellem forskellige lande, gennemføres overførelsen til de tidligere beskrevne kategorier af modtagere og med de formål, der er anført i denne Privatlivspolitik. Hvis  brugerens personoplysninger overføres til eller opbevares i et land uden for EU/EØS, vil der blive truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger, idet vi bl.a. vil sørge for, at en sådan overførsel sker i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslovgivning, for eksempel ved brug af dataoverførselsaftaler, der indeholder EU’s standardkontraktbestemmelser for overførsel af data, som er godkendt af EU-Kommissionen og er tilgængelige på Kommissionens hjemmeside https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

11. ÆNDRINGER I ADDICTIONS PRIVATLIVSPOLITIK

11.1. Denne privatlivspolitik kan til enhver tid ændres. Hvis ADDICTION foretager væsentlige ændringer i privatlivspolitikken, vil ADDICTION underrette brugeren pr. e-mail, sms eller gennem Tjenesten, inden ændringerne træder i kraft. Den seneste version af privatlivspolitikken offentliggøres desuden på ADDICTIONs hjemmeside. Hvis en ændring kræver brugerens samtykke, vil ADDICTION anmode om nyt samtykke fra brugeren. Vi opfordrer til, at brugeren regelmæssigt læser privatlivspolitikken, så brugeren er opdateret om vores fremgangsmåder på området for behandling af personoplysninger.

12. BRUGERENE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL EU/EØS-RET

12.1 Hvis brugeren er bosiddende i EU/EØS, eller hvis brugerene personoplysninger i øvrigt behandles af en ADDICTION-enhed inden for EU/EØS har brugeren følgende rettigheder (udover at trække samtykke tilbage):

 • Indsigtsret:  brugeren har ret til at spørge os om, hvorvidt vi har personoplysninger om brugeren, og i så fald at bede om at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har og hvorfor og hvordan vi behandler dem.
 • Til berigtigelse: Vi er forpligtet til på anmodning at rette ukorrekte personoplysninger eller færdiggøre ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): Vi er under nogle omstændigheder forpligtet til at slette brugerens personoplysninger, hvis brugeren anmoder derom.
 • Retten til begrænsning af behandling: Vi er under nogle omstændigheder forpligtet til at begrænse brugen af brugerens personoplysninger, hvis brugeren anmoder derom. I sådanne tilfælde kan vi kun anvende oplysningerne til visse begrænsede lovbestemte formål.
 • Retten til dataportabilitet:  brugeren kan under visse omstændigheder have ret til at modtage brugerens personoplysninger, hvortil vi har adgang, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format, og med rettighed til at overføre disse oplysninger til andre enheder.
 • Retten til at gøre indsigelse:  brugeren kan i nogle tilfælde gøre indsigelse mod anvendelsen af brugerens personoplysninger. Vi kan i så fald blive pålagt at ophøre med anvendelsen af personoplysningerne. Et eksempel på en sådan situation er, hvis personoplysningerne anvendes til markedsførings- og profileringsformål.


12.2.
Bemærk, at nogle af ovenstående rettigheder kun kan udøves i bestemte situationer, f.eks. retten til dataportabilitet, som kun er gældende når behandlingen udføres, fordi den er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller på basis af samtykke, og hvis behandlingen foretages elektronisk og retten til at få oplysninger slettet, som kun er gældende, hvis oplysningerne behandles baseret på en afvejning af interesse eller samtykke. Hvis brugeren har spørgsmål til, hvordan ADDICTION behandler brugerens personoplysninger, eller hvis brugeren ønsker at påberåbe brugeren en ret eller få mere at vide om brugerens rettigheder, kan brugeren kontakte os via:

 • Emailadresse: support@ADDICTION.dk
 • Adresse: Att.: ADDICTION Support, Strandvejen 70, 2900 Hellerup, Denmark


12.3
Brugeren giver samtykke til, at ADDICTION må anvende de afgivne oplysninger, herunder navn, e-mail og telefonnummer m.m. til at tage kontakt til brugeren vedr. tilbud og nyhedsbrev. Brugeren er bekendt med, at brugeren til enhver tid kan tilbagekalde dette samtykke

12.4 Hvis brugeren ikke ønsker, at ADDICTION skal behandle brugerens personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, kan brugeren give ADDICTION skriftlig meddelelse herom. I alle nyhedsbreve, brugeren modtager, vil brugeren desuden blive informeret om, at brugeren kan fravælge at modtage yderligere nyhedsbreve. Hvad angår push-meddelelser kan brugeren (med de fleste mobiltelefoner og tablets) fravælge modtagelsen af sådanne meddelelser ved at gå ind i enhedens “Indstillinger” og klikke på “Meddelelser” og ændre indstillinger for enkelte eller alle applikationerne på brugerens enhed. Hvad angår cookies, kan brugeren se brugerens muligheder for at fravælge dem i ADDICTIONs cookie-politik.

12.5. Brugeren har også adgang til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis brugeren mener, at brugerens personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis brugeren er bosiddende i, hvis brugeren arbejdsplads ligger i eller hvis den påståede overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen har fundet sted i Danmark, kan brugeren indsende brugerens klage til Datatillsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K, Danmark.

Sidst opdateret 11. december 2020